Temel Değerlerimiz | Marmara Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Tic Ltd. Şti.

Önce İnsan, Can Güvenliği, Süreklilik, Katılımcılık, İnsana, Çevreye ve Kültürel Değerlere Duyarlılık, İşbirliğine Açıklık, Liderlik, Kararlılık, Şeffaflık, Doğruluk-Dürüstlük, Güvenilirlik, Sır Tutmak, Tarafsızlık, Çözümcülük, Düzenlilik, Bütünlük, Hassaslık, Sorumluluk, Mükemmeliyetçilik, Akılcılık, Verimlilik, Bilgililik, Zamanı Etkin Kullanmak, Mücadelecilik, Hesap Verebilirlik, Yenilik ve Gelişmeye Açıklık, Sürdürülebilir Rekabetçilik, Hakkaniyet.